Kørselsgodtgørelse

 20182017
Kørsel indtil 20.000 km pr. år (kr. pr. km)Kr. 3,54Kr. 3,53
Kørsel udover 20.000 km pr. år (kr. pr. km)Kr. 1,94Kr. 1,93
Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooterKr. 0,53-

Kørselsgodtgørelse kan udbetales ved den ansattes benyttelse af egen bil i arbejdsgivers tjeneste i følgende situationer:

a) Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage.
b) Befordring mellem arbejdspladser.
c) Befordring indenfor samme arbejdsplads.