IT Revisor

Revisorfirmaet Per Dunk tilbyder i samarbejde med 
Focus IT, et helt enkelt økonomisystem med ordrestyring, fakturering og økonomistyring, som en god løsning for mange mindre erhvervskunder og iværksættere.
  

Focus på en fremtidssikret løsning: Et økonomisystem til vore ”mindre” erhvervskunder.

Der er adskillige udbydere på marke­det for edb og økonomisystemer og det kan være uoverskueligt for den lille virksomhed at vælge en løsning.

Revisorfirmaet Per Dunk har i en årrække haft særdeles gode erfaringer med selv at bruge IT Revisor syste­met fra Focus IT a/s. Dette system er en total IT-platform for reviso­rer i en integreret løsning.

Vi har gennem vort samarbejde med Focus IT a/s i flere år leve­ret IT Business kassekladde programmer til vore kunder. Her indtaster kunden kassekladde­posteringerne, men overlader efterfølgende afstemninger og bogføring m.v. til revisor.

Det har været en succes, da vores IT Revisor system er helt kompatibelt med IT Business.  Ved ”et tryk på en knap” bliver de nødvendige data overført fra kunde til revisor.

Hvis du ønsker yderligere information, så kontakt Revisorfirmaet Per Dunk eller læs mere på:
​​​​​​​http://www.itbusiness.dk